Det Norske kutter i Harstad

Det Norske kutter i Harstad

Administrasjonsbygget hvor DNO holder til i dag FOTO: Inge Bjørn Hansen

Ennå ikke klart hvor mange som må gå0