Denne gjør sjøvann til ferskvann fra bunnen av havet!

Denne gjør sjøvann til ferskvann fra bunnen av havet!

På havbunnen: Illustrasjonen viser hvordan renseanlegget vil se ut på sjøbunnen. En prototyp skal nå bygges - mest sannsynlig ved Harstad Mekaniske Verksted. FOTO: Seabox

Og den skal bygges i Harstad!0