Den omkomne er fra Ervik i Harstad

Den omkomne er fra Ervik i Harstad

Området Hamnan hvor Sveinug Ellingsen forulykket ligger rett til høyre og litt opp for midten av kartet på bildet. Bildet er tatt fra Bjarkøy, og viser Hamnan i Helløy der de to båtene lå oppankret. Krøttøy i bakgrunnen FOTO: Liv Karin Edvardsen

Politiet har frigitt navnet0