Den mistenkte i Skjomensaken har meldt seg for politiet

Kjøres rett i avhør.0