Defor blir veipakkene dyrere enn planlagt!

Defor blir veipakkene dyrere enn planlagt!

Kanebogenkrysset i Harstad er akkurat tatt i bruk. Hvorfor blir Harstadpakken dyrere enn først beregnet?

Norconsult har utarbeidet et svar på et betent spørsmål.0