Da var det gjort

Enighet om Kommuneproposisjonen i Stortinget0