Da var det fjerna

Da var det fjerna

FOTO: Gøran Gimsøy

Siste rest av den gamle hurtigbåtkaien er fjernet.0