Bygger ut nødnettet i Troms

Bygger ut nødnettet i Troms

NYTT NØDNETT: Midtre Hålogaland politidistrikt tar straks i bruk et nytt system for nødkommunikasjon. Det er første steg på veien til omlegging til Nødnett. FOTO: Arkivfoto

!9. februar tas den nye kommunikasjonsløsningen i bruk på Midtre Hålogaland politidistrikt. Nå skal politiet lettere kunne kommunisere med publikum og politipatruljer ute i felten.0