Brua åpnet NÅ! Kø helt til Vollstad på Hinnøya. Full orkan i Tjeldsundet

Brua  åpnet NÅ! Kø helt til Vollstad på Hinnøya. Full orkan i Tjeldsundet

Kø ved Tjeldsunbrua. Vinden er sterk og rister bilene som står der.

Brua stengt og lange køer. 34 m/s målt.0