Branntilløp i Kongsveien

Branntilløp i Kongsveien

Huset som var i brann ligger et stykke fra selve hovedveien. Slanger i flere lengder ble tatt i bruk av brannvesenet.

Naboene varslet at de så flammer. Huseierne bortreist.0