Brannforskrifter fra “steinalderen”

Brannforskrifter fra “steinalderen”

TILTAK: Brannsjef Ove Frantzen krever at Harstad kommune ivaretar sikkerheten ved den gamle ungdomsskolen som ble gjenåpnet denne uken. Foto: Espen Bless Stenberg

Brannsjefen krever strakstiltak hvis kommunen tenker at byskolen fortsatt skal være åpen.0