Brannbil og utstyr fra «Før krigen»

Brannbil og utstyr fra «Før krigen»

TOLV ÅR: Denne brannbil-Dodgen har gått tolv år over tida. Regelen er at en brannbil skal skiftes ut etter 25 år. Dodgen ble kjøpt inn i 1977, opplyser brannmester og tillitsvalgt Frank Aabø. FOTO: Gøran Gimsøy

Frank Aabø og resten av Kvæfjord brannvesen er i gode dialoger, men vil se handling på bordet.0