Brannalarm på Bergseng skole

Damp fra dusjene utløste alarmen.0