Brann, krakilskhet og fyllekjøring

Men ellers rolig i politidistriktet.0