Brann i Forsvarets tunnel

Brann i Forsvarets tunnel

INGEN: Ingen personer var i anlegget når røykutviklingen startet. FOTO: Gøran Gimsøy

Uviss årsak.0