Bompenger i Tromsø: El-bilene må betale!

Bompenger i Tromsø: El-bilene må betale!

Bomsatsjonene som kommer i Tromsø tar ikke hensyn til et skilt som dette på en bil. Alle må betale.

Bomforlik lagt frem i dag.0