Bombetrussel ved videregående skole i Tromsø

Skolen evakuert.0