Blir med over Hålogalandsbrua

Det nærmer seg i Narvik.0