"Bleiebander" over hele Troms

 

Bleiebanden opererer nå ikke bare i Finnmark, men også i Troms.0