Bjerkviking kan bly ny HV-sjef.

Bjerkviking kan bly ny HV-sjef.

FOTO: Krigskorset

Eirik Johan Kristoffersen er en av tre kandidater0