Bilbrann, promillekjøring og tilgriset gjestehavn

Det er noe av hendelsene politiet har hatt å hanskes med det siste døgnet.0