Beslagla HB-apparat og kastet satsen

Beslagla HB-apparat og kastet satsen

FOTO: Illustrasjon

Og så ble det utdelt en bot.0