Ber båter ligge unna anleggsområdet!

Ber båter ligge unna anleggsområdet!

FOTO: Vidar Abrahamsen, Statens vegvesen.

Potensielt farlig å ferdes for nært dumpingsområdet0