Batteriet på Bjarkøy fredes

Batteriet på Bjarkøy fredes

Bjarkøy batteri i Harstad kommune. FOTO: Foto: Geirr Olav Gram, Riksantikvaren

Kommunen positiv, men krever fri ferdsel og åpent samarbeid.0