Bankgave til Røde kors

Bankgave til Røde kors

 

Hjertestartere til byen, og førstehjelpskurs for barn. Harstad Sparebank gir gaver.



0