Både i Narvik, Harstad og Vesterålen er snøskredfaren høy, med faregrad 3 til fire av 5.

Både i Narvik, Harstad og Vesterålen er snøskredfaren høy, med faregrad 3 til fire av 5.

 

Røde Kors advarer mot overmot0