Asylmottak for enslige mindreårige etableres i Ibestad kommune

Kan gi 18 til 20 nye arbeidsplasser i kommunen.0