AP rigger til valgkamp og måtte bytte fylkesrådsleder.

AP rigger til valgkamp og måtte bytte fylkesrådsleder.

 

Willy Ørnebakk (56) er den nye lederen av fylkesrådet i Troms.0