"Anna" i pengemangel

Honnørbrygga rives og er historie. Nå står også "Anna Rogde" i fare for å lide samme skjebne. FOTO: Inge Bjørn Hansen

Kan føre til seilingsforbud.0