Andreinntaket til videregående skole klart

Andreinntaket til videregående skole klart

Svarfristen for suppleringsinntaket er 4. august. FOTO: Troms Fylkeskommune

Utdanningsetaten i Troms fylkeskommune sendte fredag ut melding om suppleringsinntak til videregående skole. For de søkerne dette gjelder, er svarfristen 4. august.0