AIDs kom fra Kongo

AIDs kom fra Kongo

Utbyggingen av jernbanenettet i Afrika var med på å spore AIDS-viruset mener forskere. FOTO: www.trains-worldexpresses.com

Først oppdaget i Kinshasa. Jernbanenettet med på å spre pandemien.0