6650 i bot i fotgjengerfelt

Svindyrt å overse de gående.0