488 tungbiler fikk kjørenekt

De fleste tatt på tur inn i Nord-Norge0