4 milliarder til vei i Nord-Norge

1 mill fra bompenger. Resten er statspenger.0