4.800 biler avskiltes

Alle kjøretøy som var registrert 1. januar i år, er årsavgiftspliktig i 2014.0