35000 passasjerer forblir på bakken i morgen

35000 passasjerer forblir på bakken i morgen

Slik vil du ikke se et Norwegian-fly i morgen. Da står de på bakken

Hele Skandinavia rammes av Norwegian-stopp0