2700 «liker« protestsiden. Kommer de på torget i dag?

2700 «liker« protestsiden. Kommer de på torget i dag?

Til nå har 2669 personer satt seg som medlem av protestsiden på Facebook. I dag skal det aksjonerers på Torget. Hvem kommer?

I dag er testen på hvor engasjert Facebook-protestantene er egentlig er.



0