252 færre ledige enn på samme tid i fjor

Økende etterspørsel innen bygg og anlegg.0