25 mill for 3,5 velkomne kilometer.

25 mill for 3,5 velkomne kilometer.

FOTO: Statens Vegvesen

Åpner gang og sykkelveien fra Gausvik til Rødskjær0