22 millioner i minus. Null utbytte til kommunene

22  millioner i minus. Null utbytte til kommunene

FOTO: Statkraft, Pressebilde

Kjempeunderskudd er i følge HLK i tråd med budsjettet for 20120