21 år for dobbeldrapet på Kirkenes

Dermed oprettholdes dommen fra tingretten.0