1500 kroner i bot hvis du ikke bruker belte på bussen!

1500 kroner i bot hvis du ikke bruker belte på bussen!

 

Statens vegvesen har storkontroll denne uken.0