12% over landsgjennomnsnittet

12% over landsgjennomnsnittet

FOTO: Wikipedia

Midtre Hålogaland politidistrikt oppklarer 48% av sakene.0