12 ønsker å bli direktør

Det er stor interesse for stillingen som direktør i Harstadregionens næringsforening.0