11 millioner kroner i erstatning for tap av "Sama-Esso"

11 millioner kroner i erstatning for tap av

Esso Sama: Bildet er tatt siste dagen stasjonen var åpen. FOTO: Inge Bjørn Hansen

Samferdselsdepartementet må punge ut.0