10 tonn skrei i grøfta på Kåringen

Stortorsken spredt utover0