10 måneder for samboermishandling. Syv av disse i fengsel.

10 måneder for samboermishandling. Syv av disse i fengsel.

FOTO: Espen B. Stenberg/nordlys.no

Anket til Høyesterett på stedet0