1 av 5 studenter med psykiske plager.

1 av 5 studenter med psykiske plager.

Per Gunnar Johnsen - direktør for Studentsamskipnaden i Harstad FOTO: Kjetil Nilsen, HIH

SHoT er Norges største undersøkelse om studentenes fysiske og psykiske helse, og trivsel – også Harstad-studentene har vært med.0