Vindkraft fra Harstad

Vindkraft fra Harstad

VINDLEDER: Geir Skoglund, daglig leder i Vindkraft Nord, er klar til å gå i gang med den lille vindparken på Maurneset. FOTO: Espen Bless Stenberg

Harstadfirmaet Vindkraft Nord skal etter planen bygge vindmøllepark i Nordreisa. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har gitt løyve til parken, men Fylkesmannen har levert innsigelse.0