Tvinges til å si opp ansatte i stedet for å permittere

Urimelig forskjellsbehandling av offshoreansatte.0